การนำปฏิบัติสมาธิ

ลงลึกยิ่งขึ้นกับการนำปฏิบัติสมาธิโดยครูสอนทำสมาธิที่เป็นนักบวชของเรา ครูจะนำท่านไปสัมผัสประสบการณ์แห่งศานติ ความรัก และปีติ

Back to Schedule
Donate

ในรูปแบบวิดีโอ

การนำปฏิบัติสมาธิในตัวตนแท้จริงของท่าน

เชิญร่วมกับนักบวชของเซลฟ์ รีอะไลเซชั่น เฟลโลว์ชิพ ภราดาอิชทนันทะ ผู้นำการปฏิบัติสมาธิ เพื่อการกลับไปเชื่อมโยงกับตัวตนของเรา ในความเป็นนิรันดร์และปีติสุขภายใน การทำสมาธินี้เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกของเอสอาร์เอฟ ปี 2021 ใช้ระยะเวลาประมาณ 20 นาที

การนำปฏิบัติสมาธิอื่นๆ

เมื่อท่านพร้อม ก็สามารถเลือกการทำสมาธิตามที่ปรากฏข้างล่างนี้ การทำสมาธิแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 15 ถึง30 นาที

เรียนรู้วิธีการทำสมาธิเพิ่มเติมจากบทเรียนสำหรับการเรียนรู้ด้วยตัวเองจากท่านปรมหังสา โยคานันทะ