ญาณหยั่งเห็นและคำแนะนำ จากเทศนาธรรมและข้อเขียนของปรมหังสา โยคานันทะ

Back to Schedule
Donate

ขอให้พระเจ้าแก้ปัญหาทุกอย่างของท่าน อย่าให้ความกล้าหาญสติปัญญาชะงักงันเมื่อเผชิญความยุ่งยากที่จู่โจมราวหิมะถล่ม ปลุกสหัสญาณสามัญสำนึกและศรัทธาในพระเจ้า พยายามหาทางรอด ทั้งๆ ที่มีโอกาสน้อย แต่ท่านจะพบวิธีรอด สุดท้ายแล้วทุกอย่างจะคลี่คลาย เพราะพระเจ้าทรงซ่อนความดีของพระองค์ไว้เบื้องหลังประสบการณ์ผิวเผินที่ย้อนแย้งของมนุษย์

รหัสยเมรัย

flower

อย่ากลัวอะไรเลย แม้ลอยคออยู่ท่ามกลางคลื่นลม ท่านก็ยังอยู่ในอ้อมอกมหาสมุทร ระลึกถึงพระเจ้าว่าทรงสถิตอยู่ทุกที่ไว้ในจิตเสมอ ทำจิตให้สงบและกล่าวว่า "ข้าพเจ้าไม่กลัว ข้าพเจ้าถูกสร้างจากสสารแห่งพระเจ้า ข้าพเจ้าเป็นประกายไฟแห่งบรมวิญญาณ ข้าพเจ้าเป็นอะตอมของเพลิงจักรวาล ข้าพเจ้าเป็นเซลล์สกลกายอันไพศาลแห่งพระบิดา ‘ข้าพเจ้ากับพระบิดาเป็นหนึ่งเดียวกัน’"

Journey to Self-realization

flower

พระเจ้าทรงเป็นน้ำพุแห่งสุขภาพ ความมั่งคั่ง ปัญญาและความสุขนิรันดร์ เราทำให้ชีวิตสมบูรณ์ด้วยการติดต่อกับพระเจ้า ขาดพระองค์เสียแล้ว ชีวิตย่อมไร้ความสมบูรณ์ จงมุ่งความใส่ใจไปที่พระฤทธานุภาพที่ให้ชีวิต พละกำลังและปัญญาแก่ท่าน อธิษฐานให้สัจจะหลั่งไหลในจิตของท่านตลอดไป ให้พละกำลังหลั่งไหลสู่กายของท่าน ให้ความเบิกบานหลั่งไหลในวิญญาณของท่านอย่างไม่สิ้นสุด ในความมืดเบื้องหลังดวงตาที่ปิด มีพลังจักรวาลอันอัศจรรย์ มีมหามุนีผู้ประเสริฐ และความไพศาลไร้ที่สิ้นสุด ปฏิบัติสมาธิแล้วท่านจะหยั่งถึงความมีอยู่ทุกหนแห่งของบรมสัจจะ และจะได้เห็นสิ่งนี้ทำงานอย่างสุดอัศจรรย์ในชีวิตของท่านและในทุกสิ่งสร้างอันเกรียงไกร

Journey to Self-realization

“อิสรภาพแท้จริงอยู่ในพระเจ้า จงพยายามอย่างลึกซึ้งติดต่อกับพระองค์ในการทำสมาธิตอนเช้าและค่ำ...โยคะสอนว่า ที่ใดมีพระเจ้าที่นั่นไม่มีความกลัว ไม่มีความโศกเศร้า โยคีผู้ประสบความสำเร็จสามารถยืนหยัดอยู่ในโลกที่กำลังพังทะลายได้.”

ปรมหังสา โยคานันทะ
flower

เราทั้งหลายคือพระเจ้า ถ้าเพียงแต่เรารู้สิ่งนี้ เบื้องหลังคลื่นจิตสำนึกคือทะเลแห่งพระเจ้าที่สถิตทุกหนแห่ง เราต้องมองเข้าไปในตัวเรา อย่าสนใจไปที่คลื่นกายน้อยๆ ที่อ่อนแอ มองให้ลึกลงไป หลับตาแล้วเราจะเห็นความมีอยู่ทุกหนแห่งอันไพศาลอยู่ตรงหน้า ไม่ว่าเราจะมองไปทางใด เราอยู่ตรงศูนย์กลางของอาณานั้น เมื่อเรายกจิตพ้นกายและประสบการณ์ของมัน เราจะพบว่าอาณานั้นเปี่ยมไปด้วยความปีติเบิกบาน ให้แสงสว่างแก่ดวงดาว ให้อำนาจแก่ลมและพายุ พระเจ้าทรงเป็นต้นธารความปีติทั้งปวงของเราและในทุกการสำแดงในธรรมชาติ...

ปลุกตัวท่านให้ตื่นจากความโง่เขลาซึมเซา ท่านหลับอยู่กับมายา ตื่น! ลืมตาแล้วท่านจะเห็นความรุ่งโรจน์แห่งพระเจ้า—ทัศนียภาพกว้างไกลของแสงแห่งพระเจ้าที่สาดส่องทั่วทุกสิ่ง ข้าพเจ้าขอให้ท่านเป็นทิพยบุคคลที่แท้จริง แล้วเมื่อนั้นท่านจะพบทุกคำตอบในพระเจ้า

The Divine Romance

flower

ผู้แสวงหาความมั่งคั่งแค่เพื่อตนเอง สุดท้ายจะกลายเป็นคนยากจน หรือทุกข์ทรมานจากจิตใจที่ไร้ความกลมกลืน แต่ผู้มองว่าโลกทั้งโลกเป็นบ้านของตน และใส่ใจกระทำการเพื่อความมั่งคั่งของหมู่คณะหรือของโลก จะเพิ่มพูนทิพยพลัง นำพวกเขาไปสู่สถานที่ ที่จะได้เสวยความมั่งคั่งอย่างชอบธรรม นี่คือกฎลับที่เป็นจริงอย่างมั่นใจได้

บทเรียนเซลฟ์ รีอะไลเซชั่น เฟลโลว์ชิพ

flower

โลกนี้ต้องมีความเดือดร้อนวุ่นวายตลอดไป แล้วท่านจะกังวลไปทำไม ไปสู่ที่ที่ครูบาอาจารย์ท่านไปกัน พำนักอยู่กับพระเจ้า ณ ที่ที่ท่านเหล่านั้นคอยเฝ้ามองและช่วยเหลือโลก แล้วท่านจะปลอดภัยตลอดไป ไม่แต่ตัวท่านเอง แต่รวมถึงทุกคนที่ท่านรัก ผู้ที่พระเจ้าและพระบิดามอบไว้ในความดูแลของท่าน

บทเรียนเซลฟ์ รีอะไลเซชั่น เฟลโลว์ชิพ

flower

ขอให้พระเจ้าเป็นพระเมษโปดกแห่งวิญญาณของท่าน ขอให้พระองค์เป็นไฟส่องทางยามชีวิตของท่านเดินไปในเงาสลัว พระองค์คือดวงจันทร์ในราตรีแห่งความเขลา พระองค์คือดวงอาทิตย์ ณ โมงยามที่ท่านตื่นอยู่ พระองค์เป็นดาวเหนือกลางทะเลมืดมิดแห่งชีวิตชาวโลก จงแสวงหาคำแนะนำจากพระองค์ โลกขึ้นๆ ลงๆ อย่างนี้อยู่ตลอดไป เราจะหาทิศทางกันได้อย่างไร? ต้องไม่ใช่จากอคติตามนิสัยและอิทธิพลสิ่งแวดล้อมในครอบครัว ประเทศชาติ หรือโลก แต่ต้องได้จากเสียงแห่งความจริงที่แนะนำจากในตน

The Divine Romance

flower

ความกลัวเกิดจากใจ ถ้าท่านรู้สึกกลัวความเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ ท่านควรหายใจเข้า-ออกลึกๆ เป็นจังหวะช้าๆ หลายๆ ครั้ง ผ่อนคลายกับลมหายใจออกทุกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้การหมุนเวียนของโลหิตเป็นปกติ ถ้าใจท่านสงบจริงๆ ท่านจะไม่รู้สึกกลัวอะไรเลย

Living Fearlessly

flower

ไม่ว่าท่านกลัวสิ่งใด ถอนใจจากสิ่งนั้น ปล่อยให้พระเจ้าทรงจัดการ จงศรัทธาในพระองค์ ความทุกข์มากมายเกิดจากความวิตกกังวล จะทุกข์ไปทำไมเมื่อเรื่องร้ายยังไม่เกิด ในเมื่อความไม่สบายกาย ไม่สบายใจส่วนใหญ่เกิดจากความกลัว ถ้าท่านไม่กลัวท่านก็จะเป็นอิสระทันที การบำบัดเกิดได้ทันใด ทุกคืนก่อนนอนจงกล่าวคำย้ำเตือนว่า “พระบิดาบนสวรรค์ทรงอยู่กับข้าพเจ้า ทรงคุ้มครองข้าพเจ้า” ระลึกไว้ว่าบรมวิญญาณกับพลังจักรวาลแห่งพระองค์รายรอบตัวท่าน...ท่อง “โอม” หรือ “พระเจ้า”สามครั้ง สิ่งนี้จะคุ้มครองท่าน ท่านจะสัมผัสได้ถึงการปกป้องอันอัศจรรย์ จงอย่ากลัว...

ทุกครั้งที่ท่านหวั่นใจ ยกมือแตะที่หน้าอกบนผิวหนัง ถูจากซ้ายไปขวา กล่าวว่า “ข้าแต่พระบิดา ข้าพเจ้าเป็นอิสระ โปรดนำความกลัวนี้ออกไปจากกระแสใจของข้าพเจ้า” เช่นเดียวกับการที่ท่านปรับคลื่นวิทยุให้เสียงซ่าหายไป ถ้าท่านถูที่หน้าอกจากซ้ายไปขวาเรื่อยๆ และจดจ่อจิตต่อเนื่องให้ความกลัวหายไปจากใจ ความกลัวก็จะหมดไป ท่านจะได้ความปีติแห่งพระเจ้า

Man’s Eternal Quest

flower

พระเจ้าทรงประทานเครื่องมือปกต้องตนเองสุดพิเศษให้แก่เรา—ทรงพลังอำนาจยิ่งกว่าปืนกล กระแสไฟฟ้า ก๊าซพิษ หรือการแพทย์ใดๆ—นั่นคือจิต จึงต้องทำให้จิตเข้มแข็ง... สิ่งสำคัญในการผจญชีวิตคือต้องควบคุมจิตให้ได้ และปรับจิตเข้ากับพระเจ้าอยู่เสมอ นี่คือความลับของชีวิตที่เป็นสุขและประสบความสำเร็จ... ซึ่งจะเกิดได้ก็ด้วยการบริหารพลังจิตและปรับจิตเข้ากับพระเจ้าในการทำสมาธิ ... วิธีง่ายสุดที่จะเอาชนะความเจ็บป่วย ความผิดหวัง และหายนะ คือการปรับจิตอยู่กับพระเจ้าตลอดเวลา

Man’s Eternal Quest

flower

ความสุขแท้จริง ความสุขที่ยั่งยืน อยู่ในพระเจ้าเท่านั้น “เมื่อมีพระองค์ สิ่งใดๆ ก็ไม่สำคัญเท่า” พระองค์คือที่พักพิง คือความปลอดภัย เป็นทางรอดเดียวจากความกลัวทั้งหลาย ท่านไม่มีความปลอดภัย ไม่มีอิสรภาพใดๆ ในโลก อิสรภาพอันแท้จริงอยู่ในพระเจ้า ฉะนั้น จงขวนขวายติดต่อกับพระองค์ในการทำสมาธิทั้งตอนเช้าและค่ำ และตลอดวันขณะปฏิบัติหน้าที่หรือทำการงาน โยคะสอนว่า ที่ที่มีพระเจ้า ไม่มีความกลัว ไม่มีความโศกเศร้า โยคีผู้ประสบความสำเร็จยืนหยัดอยู่ได้ในโลกที่กำลังพังทลาย ท่านปลอดภัยอยู่ในการตระหนักรู้: “ข้าแต่พระบิดา ข้าพเจ้าอยู่ที่ใด พระองค์ย่อมเสด็จมา”

The Divine Romance

flower

ขอให้เราอธิษฐานด้วยหัวใจถึงสันนิบาตแห่งมวลมนุษย์และโลกที่เป็นหนึ่งเดียว แม้เสมือนว่าเราแบ่งแยกกันด้วยเชื้อชาติ ความเชื่อ สีผิว ชนชั้น และอคติทางการเมือง กระนั้น ในฐานะบุตรของพระเจ้าองค์เดียวกัน เราสามารถสัมผัสได้ถึงภราดรภาพและโลกที่เป็นหนึ่งเดียว ขอให้เราทำการงานเพื่อสร้างสรรค์สหประชาชาติแห่งโลกที่ทุกชาติมีส่วนเอื้อประโยชน์ โดยการนำทางของพระเจ้าผ่านจิตอันประจักษ์แจ้งของมนุษย์ ด้วยใจเราสามารถเรียนรู้ที่จะเป็นอิสระจากความเกลียดชังและความเห็นแก่ตัว ขอให้เราอธิษฐานถึงความกลมกลืนกันในบรรดาประชาชาติทั้งหลาย ให้พวกเขาสามารถจับมือกันเข้าประตูอารยธรรมใหม่อันงดงามยุติธรรม

Metaphysical Meditations

flower

เหนืออื่นใด ข้าพเจ้าย้ำว่าท่านควรยุ่งอยู่กับการแสวงหาพระเจ้าในการทำสมาธิ... ใต้เงาของชีวิตนี้คือแสงอัศจรรย์แห่งพระองค์ จักรวาลคือวิหารไพศาลแห่งพระองค์ผู้ทรงสถิตทุกสถาน เมื่อท่านปฏิบัติสมาธิ ท่านจะพบประตูเปิดสู่พระองค์ทุกหนแห่ง เมื่อท่านสนทนากับพระองค์ ความโหดร้ายใดๆ ในโลกก็ไม่อาจพรากความเบิกบานและศานติไปจากท่านได้เลย

World Crisis