Back to Schedule
Donate

  เกี่ยวกับ

  ท่านปรมหังสา โยคานันทะ ก่อตั้งศูนย์แม่ – สำนักงานใหญ่นานาชาติ ของ เซลฟ์ รีอะไลเซชั่น เฟลโลว์ชิพ ปี ค.ศ. 1925 ศูนย์นี้ตั้งอยู่บนยอดเขาเมานต์วอชิงตัน ห่างจากตัวเมืองลอสแอนเจลีสห้าไมล์ ณ ที่แห่งนี้คือ สถานที่ท่านใช้พำนักและทำงานกว่ายี่สิบปี และจากที่นี่ ท่านได้บรรยายธรรม ประพันธ์ บันทึกเสียงเทศน์ และงานพิมพ์ เพื่อเผยแผ่ไปทั่วโลก

  ที่แห่งนี้ยังเป็นอาศรมของนักบวชแห่งสำนัก เซลฟ์ รีอะไลเซชั่น เฟลโลว์ชิพ

  ห้องที่ท่านปรมหังสา โยคานันทะพำนักที่ศูนย์แม่ได้รับการอนุรักษ์เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และมีการนำของใช้ส่วนตัวของท่านมาจัดแสดงในห้องสมุดและในห้องโถงต้อนรับ โบสถ์ที่ท่านแสดงธรรมตลอดปีเหล่านั้น ได้เปิดให้เข้าไปทำสมาธิและสวดอธิษฐานได้ทุกวัน ลาน “วิหารแห่งใบไม้” อันสวยงามที่อยู่ภายนอก ที่ท่านใช้บรรยายธรรมบ่อยครั้ง ก็เชื้อเชิญให้สะท้อนถึงความสงบและทำสมาธิได้ ขอยินดีต้อนรับผู้มาเยือน เชิญชื่นชมสวนต่างๆ ของศูนย์แม่

  เวลาเข้าชม

  หมายเหตุ: เวลาเข้าชมสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ กรุณาโทรยืนยันล่วงหน้า

  กรุณาโทรศัพท์ (323-225-2471) สำหรับข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน

  ลานทำสมาธิ

  วันอังคาร – วันเสาร์: 10:00 น. – 16:00 น.

  วันอาทิตย์: 13:00 น. – 16:45 น.

  ปิดในวันจันทร์และวันนักขัตฤกษ์


  ศูนย์บริการผู้มาเยือนและอาคารหลัก

  วันอังคาร – วันศุกร์: 10:00 น. – 16:00 น.

  วันอาทิตย์: 13:00 น. – 16:45 น.

  ปิดในวันจันทร์และวันนักขัตฤกษ์


  ติดต่อ

  3880 San Rafael Avenue
  Los Angeles, CA 90065

  (323) 225-2471