H Py Standard Headroom2

ปรมหังสา โยคานันทะ

ท่านโยคานันทะ บิดาแห่งโยคะผู้ริเริ่มในตะวันตก ได้ยกระดับชีวิตของผู้คนนับล้านด้วยคำสอนของเซลฟ์ รีอะไลเซชั่น เฟลโลว์ชิพ

อ่านเกี่ยวกับชีวิตของท่าน
Livestream Centennial

บทเรียนเอสอาร์เอฟ

พบกับหัวใจของคำสอนของท่านปรมหังสา โยคานันทะ ในการทำสมาธิและวิถีชีวิตแห่งธรรม

เรียนรู้เพิ่มเติม
Prgm Group Med Copy Of 228

ทำสมาธิกับเรา

ทดลองทำสมาธิขั้นเริ่มต้น

เริ่ม
Eand P Header 1 Flipped Cropped

กิจกรรม และ โปรแกรม

ค้นพบความสุขในการแสวงหาพระเจ้าด้วยกัน ทางกิจกรรมและโปรแกรมทั่วโลก

quote

สนทนากับพระเจ้าอย่างลึกซึ้งในการทำสมาธิทุกวัน และนำความรัก- การนำของพระองค์ติดตัวไปในทุกการทำหน้าที่และกิจกรรม นี่คือหนทางสู่ศานติและความสุขสถาพร

quote

ปรมหังสา โยคานันทะ